Thảm phòng khách

715,000 1,950,000 
-26%
760,000 2,150,000 
-26%
760,000 2,150,000 
-26%
760,000 2,150,000 
-26%
760,000 2,150,000 
-26%
760,000 2,150,000 
-26%
760,000 2,150,000 
-26%
760,000 2,150,000 

Thảm bếp

145,000 
140,000 460,000 
130,000 475,000 
130,000 475,000 
130,000 475,000 
130,000 475,000 
140,000 460,000 
130,000 475,000 

Thảm phòng ngủ

125,000 1,455,000 
650,000 780,000 
-11%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
220,000  195,000 
125,000 1,455,000 
125,000 1,455,000 
125,000 1,455,000 
125,000 1,455,000 
650,000 780,000 

Thảm cửa chính

190,000 230,000 
160,000 200,000 
190,000 230,000 
190,000 230,000 
160,000 200,000 

Kinh nghiệm chọn thảm