Thảm phòng khách

715,000 1,950,000 
-26%
760,000 2,150,000 
-26%
760,000 2,150,000 
-26%
760,000 2,150,000 
-26%
760,000 2,150,000 
-26%
760,000 2,150,000 
-26%
760,000 2,150,000 
-26%
760,000 2,150,000 

Thảm bếp

130,000 475,000 
130,000 475,000 
130,000 475,000 
130,000 475,000 
130,000 475,000 
145,000 
140,000 460,000 
130,000 475,000 

Thảm phòng ngủ

125,000 1,455,000 
650,000 780,000 
650,000 780,000 
650,000 780,000 
650,000 780,000 
125,000 1,455,000 
650,000 780,000 
125,000 1,455,000 

Thảm cửa chính

190,000 230,000 
180,000 
160,000 200,000 

Kinh nghiệm chọn thảm