Thảm phòng khách

715,000 1,950,000 
3,450,000 
3,450,000 
3,450,000 
3,450,000 
3,450,000 
3,450,000 
3,450,000 
3,450,000 

Thảm bếp

140,000 460,000 
140,000 460,000 
140,000 460,000 
390,000 
390,000 
140,000 460,000 
150,000 450,000 
140,000 420,000 

Thảm phòng ngủ

125,000 1,455,000 
650,000 780,000 
125,000 1,455,000 
125,000 1,455,000 
125,000 1,455,000 
125,000 1,455,000 
125,000 1,455,000 
125,000 1,455,000 

Thảm cửa chính

-5%
180,000 220,000 
170,000 
170,000 
170,000 
170,000 
190,000 230,000 

Kinh nghiệm chọn thảm