Thảm phòng khách

715,000 1,950,000 
-26%
760,000 2,150,000 
-26%
760,000 2,150,000 
-26%
760,000 2,150,000 
-26%
760,000 2,150,000 
-26%
760,000 2,150,000 
-26%
760,000 2,150,000 
-26%
760,000 2,150,000 

Thảm bếp

130,000 475,000 
-11%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
220,000  195,000 
130,000 475,000 
130,000 475,000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
145,000 
130,000 475,000 
130,000 475,000 
130,000 475,000 

Thảm phòng ngủ

125,000 1,455,000 
650,000 780,000 
650,000 780,000 
125,000 1,455,000 
125,000 1,455,000 
650,000 780,000 
650,000 780,000 
125,000 1,455,000 

Thảm cửa chính

120,000 
190,000 230,000 
160,000 200,000 
190,000 230,000 
190,000 230,000 
180,000 
160,000 200,000 

Kinh nghiệm chọn thảm